Τα λεξικά του Αριστείδη Κωνσταντινίδη

Από το 1969 ο Αριστείδης Κωνσταντινίδης θέλοντας να προσδιορίσει επακριβώς την συμβολή της Ελληνικής στην Αγγλική ξεκίνησε την προσπάθειά του και άρχισε να συγκεντρώνει, να ερμηνεύει και να ετυμολογεί τις ελληνικές λέξεις που υπάρχουν στην Αγγλική.

Ως βασικό κανόνα του έθεσε να περιλάβει μόνο τις λέξεις εκείνες που αποδεδειγμένα είναι ελληνικές ή έχουν δημιουργηθεί με ελληνικά γλωσσικά στοιχεία και αναγνωρίζονται ως ελληνικής προέλευσης από τα εγκυρότερα λεξικά. Έπρεπε να αναζητήσει αυτές τις λέξεις στα διάφορα γενικά και ειδικά λεξικά καθώς και σε όλα τα είδη του γραπτού λόγου (από ειδικά συγγράμματα μέχρι περιοδικά και εφημερίδες).

Το 1991 εξέδωσε το πρώτο βιβλίο "Οι Ελληνικές λέξεις στην Αγγλική γλώσσα" με 20.600 λέξεις, που αποτελούσε ένα αντιπροσωπευτικό τμήμα της μέχρι τότε έρευνάς του.

Το 1994 το βιβλίο αυτό τιμήθηκε με το πρώτο βραβείο από την Ακαδημία Αθηνών.

Το 2001 έχοντας ολοκληρώσει την έρευνά του και στην επιστημονική ορολογία εξέδωσε το επίτομο έργο "Η Οικουμενική διάσταση της Ελληνικής γλώσσας" με 135.000 λέξεις και τα παράγωγά τους.

Το 2006 εξέδωσε το Αγγλο-Ελληνικό λεξικό Ιατρικών Όρων.

Το 2015 εκδόθηκε το Your Greek word legacy, βιβλίο γραμμένο ως Αγγλοαγγλικό λεξικό.

Το 2017 το βιβλίο "Βελτιώνω τα Αγγλικά μου μέσα από την γλώσσα μου" , λεξικό στο οποίο καταγράφεται η προσφορά της Ελληνικής γλώσσας και το πώς αξιοποιείται από την Αγγλική στις μέρες μας. .

Σε όλες τις εκδόσεις (με εξαίρεση μόνο το βιβλίο Your Greek word legacy) περιλαμβάνονται τα κυριότερα στοιχεία της έρευνας του συγγραφέα. Στα στοιχεία αυτά μεταξύ άλλων, ανήκουν η στατιστική της συμμετοχής της Ελληνικής γλώσσσας στην Αγγλική κατανεμημένη ανά κατηγορία, οι ιστορικοί λόγοι που διευκόλυναν την επίδραση αυτή, κ.α.

Όλες οι εργασίες είναι γραμμένες με τον παραδοσιακό τρόπο γραφής (πολυτονικό), διότι το μονοτονικό δυσχεραίνει την αναγνώριση και ετυμολογία χιλιάδων δασυνόμενων λέξεων που εμφανίζονται ως πρώτο, δεύτερο ή τρίτο συνθετικό με την προσθήκη του h. Οι εισηγητές του μονοτονικού αγνοούσαν τήν επίδραση της ελληνικής στίς ευρωπαϊκές γλώσσες και τους κανόνες της γραμματικής της που τηρούν, διατηρώντας ακόμη και τις δασυνόμενες λέξεις με την προσθήκη του H.