Η συμβολή της Ελληνικής στην Αγγλική

Η έλλειψη μιας συστηματικής εργασίας στην οποία να καταγράφεται η συμμετοχή της Ελληνικής στην Αγγλική έδινε λαβή στη διατύπωση αντίθετων και ατεκμηρίωτων απόψεων για την συμβολή της Ελληνικής στην Αγγλική. 
Εντός της Ελλάδος η κατάσταση αυτή οδήγησε σε μια εικόνα τελείως αρνητική και άδικη για την Ελληνική, χαρακτηριζόμενη ως «προβληματική», με «πολλούς και εν πολλοίς άχρηστους κανόνες, που δυσκολεύουν την εκμάθησή της», πως «ζώντας σε μια εποχή της πληροφορικής οι νέοι μας ασχολούνται με παρωχημένα θέματα που δεν τους αφήνουν περιθώρια να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους», και άλλα παρόμοια. 

Οι απόψεις αυτές και η απουσία μιας εργασίας για την συμβολή της Ελληνικής στο ευρωπαϊκό λεξιλόγιο είχαν ως αποτέλεσμα στο να επικεντρωθεί το ενδιαφέρον μόνο στην απλοποίηση της γλώσσας, αγνοώντας την πορεία της Ελληνικής εκτός Ελλάδος, και το βάθος και πλάτος της επίδρασης αυτής στις άλλες ευρωπαϊκές γλώσσες, ως προς τον αριθμό των λέξεών της που υιοθέτησαν αλλά και τους κανόνες γραμματικής της που τηρούν (ορθογραφία, δασυνόμενα, πληθυντικούς, τους κανόνες για τη σύνθεση των λέξεων, κ.λπ.). Πολλοί Έλληνες φοιτητές και επιστήμονες συνειδητοποιούν την αξία της γλώσσας τους και τον βαθμό που τους βοηθά στον κλάδο τους, μόνο όταν βρεθούν εκτός Ελλάδος. Ενώ η εκμάθηση της ορολογίας των περισσότερων κλάδων για οποιονδήποτε ξένο είναι από τα δυσκολότερα μαθήματα του κλάδου του, για τον Έλληνα είναι από τα ευκολότερα, από τη στιγμή που συνειδητοποιήσει ότι η πλειοψηφία των όρων είναι ελληνικές και ελληνογενείς λέξεις. Απλώς αλλάζει η προφορά τους.

Πέρα απο το λεξιλόγιο της καθομιλουμένης και αυτό της επιστημονικής ορολογίας, υπάρχει και η Διεθνής Επιστημονική Ορολογία. Ενώ το κάθε ζώο ή φυτό μπορεί στην κάθε γλώσσα να ονομάζεται διαφορετικά, ωστόσο η επίσημη διεθνής ονομασία του ακολουθεί έναν ενιαίο τρόπο ονοματολογίας που ονομάζεται Διεθνής Επιστημονική Ορολογία (ΔΕΟ). Έτσι, όταν ένας επιστήμονας αναφέρεται σε δημοσίευση, ανακοίνωση ή σε σύγγραμμά του σε κάποιο είδος ή γένος ζώου ή φυτού, υποχρεούται να χρησιμοποιεί αυτήν την ορολογία. Για παράδειγμα το τρωκτικό κάστορας, στήν Αγγλική λέγεται beaver. Στήν ΔΕΟ λέγεται castor (κάστωρ). Αυτή, λοιπόν, η ορολογία με πάνω από 195.000 ελληνικά ονόματα και σε ποσοστό 58% χρησιμοποιεί ελληνικές λέξεις (άν προστεθούν και οι κατά το ήμισυ ελληνικές λέξεις - ως προς το πρώτο ή το δεύτερο συνθετικό τους, τότε το ποσοστο ανεβαίνει στο 73%).
Παρά τα συγκλονιστικά αυτά μεγέθη η αδράνειά μας έχει επιτρέψει να λέγεται ότι στους κλάδους αυτούς χρησιμοποιείται η Λατινική ορολογία!