Το λεξικό "Βελτιώνω τα Αγγλικά μου μέσα από την γλώσσα μου"

Υπάρχει κάτι από την ελληνική κληρονομιά που να παραμένει ζωντανό μέχρι σήμερα, συνδέοντας τον δυτικό κόσμο με την διαχρονική πορεία της Ελλάδος; 

Μα και βέβαια:η Έλληνική γλώσσα. 

Σε ποιό βαθμό, όμως, είναι γνωστή η συμβολή της Ελληνικής στην Αγγλική; 

Στο βιβλίο αυτό γεφυρώνεται το λεξιλόγιο της Αγγλικής καθομιλουμένης με την αντίστοιχη ελληνική, τα συνώνυμα και τα παράγωγά της. Αποτυπώνεται η προσφορά της Ελληνικής και αποδεικνύεται γιατί η Ελληνική αποτελεί την μεγαλύτερη προσφορά του Ελληνισμού στον δυτικό κόσμο. 

Καταγράφονται κατά κλάδο, ποιές βασικές λέξεις και πότε αποτέλεσαν το εισιτήριο εισόδου στον χώρο του πολιτισμού και των επιστημών, αλλά και πώς συνεχίζεται η αξιοποίηση του λεξιλογίου αυτού. 

Η εντεινόμενη διεθνής παρουσία της Αγγλικής κινδυνεύει να υποκαταστήσει την Ελληνική; Έχει γίνει αντιληπτό οτι η διεθνοποίηση αυτή της Αγγλικής, αποτελεί διεύρυνση και προβολή της Ελληνικής; 

Σε ποιό βαθμό ο εμπλουτισμός της Αγγλικής πραγματοποιείται με τα δικά της γλωσσικά στοιχεία και σε ποιό βαθμό με ελληνικά; 

Αυτά μεταξύ πολλών άλλων στοιχείων (παροιμιακές φράσεις, μεταφορικές έννοιες, κύρια ονόματα κ.λπ.) καταγράφονται σ'αυτό το βιβλίο. Τεκμηριωμένα και όπως αναγνωρίζονται απο τα εγκυρότερα λεξικά και εγκυκλοπαίδειες της Αγγλικής για να επαληθευτεί το σύνθημα: Learn Greek to improve your English. 

Στο βιβλίο περιέχονται:

  • Πρόλογος,
  • Εισαγωγή με περίληψη των αποτελεσμάτων της πλέον των 40 ετών έρευνας του συγγραφέα,
  • Κυρίως λεξικό 1048 σελίδων,
  • Βασικές λέξεις σε 85 θεματικές ενότητες, όπως σε επιστήμες ή θεματική κατηγορία (π.χ. σχήματα λόγου ή ηθική) ,
  • Βασικές λέξεις της Ιατρικής ορολογίας,
  • Βιβλιογραφία

Λεπτομέρεις λεξικού:

Αριστείδης Κωνσταντινίδης, Οι ελληνικές λέξεις στην αγγλική γλώσσα

Σελίδες: 1048
ISBN: 978-618-83514-3-1
Διαστάσεις: 17 x 24 cm
Τιμή λεξικού: 30 €
Έτος έκδοσης: 2017
Προεπισκόπηση βιβλίου
Διάθεση:
- Σε όλα τα μεγάλα βιβλιοπωλεία
- Με παραγγελία από την ιστοσελίδα μας