Οι ελληνικές λέξεις στην Αγγλική γλώσσα

Η Αγγλική στις μέρες μας είναι η γλώσσα, η οποία, χάρη στην απλότητά της, την κυριαρχία των ΗΠΑ σήμερα και της Αγγλίας παλιότερα, αποτελεί τη lingua franca της εποχής μας. Η Ελληνική από την άλλη, χαρακτηρίζεται από ορισμένους ως «περιθωριακή» και «ασθενής», λόγω του ότι ομιλείται και γράφεται από τα λίγα εκατομμύρια των Ελλήνων. Η επίδραση που έχει ασκήσει στο ευρωπαϊκό λεξιλόγιο και ιδιαιτέρως στην Αγγλική ήταν εν μέρει μόνο γνωστή, αλλά δυστυχώς, μη συστηματικά καταγεγραμμένη και τεκμηριωμένη. 
Οι ελάχιστες εργασίες που υπήρχαν περιελάμβαναν περί τις 1.200 λέξεις και δημιουργούσαν μια παραπλανητική εικόνα εις βάρος της Ελληνικής και υπέρ της Λατινικής. 

Η συμβολή της Ελληνικής έγκειται κυρίως στο γεγονός ότι προσέφερε το βασικό λεξιλόγιο του πολιτισμού και των επιστημών.

Όταν οι Ρωμαίοι κατέλαβαν την Ελλάδα, δεν είχαν ακόμη ασχοληθεί με τις τέχνες και τις επιστήμες. Δεχόμενοι την επίδραση του ελληνικού πολιτισμού δέχθηκαν και την επίδραση της ελληνικής γλώσσας. Στη συνέχεια, καταλαμβάνοντας προοδευτικά μεγάλο τμήμα της Ευρώπης και εκρωμαϊζοντας τους λαούς της μετέδωσαν μαζί με τις λατινικές και τις ελληνικές λέξεις που είχαν εντάξει στη γλώσσα τους. 

Το λεξιλόγιο αυτό διευρύνθηκε με τη διδασκαλία του Ευαγγελίου, στη συνέχεια με την κατάκτηση της Αγγλίας από τους Νορμανδούς (1066-1362), αργότερα με την Αναγέννηση για να φθάσει στην ακμή του με την ανάπτυξη των επιστημών από τον 18ο αι. και εντεύθεν. Η μεταγραφή του με την λατινική γραφή και ιδιαιτέρως τις λατινικές καταλήξεις, είναι από τα στοιχεία εκείνα που δημιούργησαν και δημιουργούν την παραπλανητική εικόνα υπέρ της Λατινικής. 

Όλες οι γλώσσες δανείζουν και δανείζονται για να καλύψουν τις ανάγκες του λεξιλογίου τους. Όλες οι γλώσσες, όμως, ούτε έχουν υιοθετήσει, ούτε έχουν προσφέρει τον ίδιο αριθμό λέξεων και κυρίως της ίδιας αξιολογικής σημασίας (ή «ποιότητας») λέξεων. Άλλη η αξιολογική σημασία των λέξεων ιστορία, φιλοσοφία, θέατρο και άλλη η αξιολογική σημασία των fastfood, parking, supermarket

Η αξιολογική σημασία των λέξεων δύσκολα βαθμολογείται γιατί υπεισέρχονται υποκειμενικά κριτήρια. Ωστόσο, τρία κριτήρια μπορούν να συμβάλλουν στην αξιολόγησή τους: 

  • η ύπαρξη ή μή υποκατάστατών τους στη γλώσσα που τις υιοθετεί,
  • ο αριθμός των παραγώγων που έχουν δημιουργηθεί από κάθε λέξη και
  • η δοκιμασία και αντοχή τους μέσα στον χρόνο.

Και τα τρία αυτά στοιχεία είναι καταλυτικά υπέρ της Ελληνικής.

Η συμβολή της Ελληνικής μπορεί να είναι μικρή στο λεξιλόγιο της καθομιλουμένης, το λεξιλόγιο, όμως, που έχει προσφέρει η Ελληνική είναι μεγάλης αξιολογικής σημασίας, γιατί αποτελεί ένα θεμελιώδες λεξιλόγιο απαραίτητο για την επικοινωνία. Ένας αριθμός 700-800 λέξεων είναι αναντικατάστατος, γιατί δεν υπάρχουν οι αντίστοιχες λέξεις στις ευρωπαϊκές γλώσσες, όπως athlete, theater, drama, tragedy, comedy, music, orchestra, harmony, symmetry, problem, program, geography, geometry, history, economy, mathematics, philosophy, physics, democracy, dialogue, dogma, dynamic, alphabet, grammar, syllable, poem, energy, center, theology, christian, ethics, theory, idea, logic, crisis, cycle, diameter, prism, parallel, method, meter, system, artery κ.ά. 

Ακόμη, άλλο μια γλώσσα να έχει υιοθετήσει 1.000 λέξεις από μια άλλη για να καλύψει τις ανάγκες της ή να έχουν επιβληθεί λόγω εδαφικής κατάκτησης και άλλο να έχουν υιοθετηθεί ελεύθερα 27.000 λέξεις, από τις οποίες να έχουν δημιουργηθεί χιλιάδες άλλοι όροι (108.000 από τους οποίους περιλαμβάνονται στο λεξικό "Η Οικουμενική Διάσταση της Ελληνικής Γλώσσας"). Η λέξη π.χ. «αρτηρία» ενυπάρχει σε 102 παράγωγα-νέους όρους ενώ η λέξη «άλγος» σε 225.

Στην ιστοσελίδα που επισκέπτεσθε γίνεται η παρουσίαση των κυριότερων αποτελεσμάτων της έρευνας του Α. Κωνσταντινίδη, όπως αυτά παρουσιάζονται στα βιβλία του Η Οικουμενική Διάσταση της Ελληνικής Γλώσσας και "Οι Ελληνικές Λέξεις στην Αγγλική γλώσσα". Με την ακρίβεια και την απολυτότητα των αριθμών και όχι με αντιεπιστημονικές αοριστολογίες παρουσιάζεται η συμμετοχή της Ελληνικής γλώσσας στην Αγγλική και την Διεθνή Επιστημονική Ορολογία.