Το λεξικό "Η Οικουμενική Διάσταση της Ελληνικής Γλώσσας"

Το λεξικό αυτό αποτελεί την ολοκληρωμένη έρευνα του Α. Κωνσταντινίδη και την φυσική συνέχεια της εργασίας του "Οι Ελληνικές Λέξεις στην Αγγλική Γλώσσα". Περιλαμβάνει 135.000 λέξεις με τα παράγωγά τους καλύπτοντας και όλους τους όρους της καθομιλουμένης, της επιστημονικής ορολογίας και της διεθνούς επιστημονικής ορολογίας. 

Προσεκτική επιλογή έγινε από τους κλάδους της Ζωολογίας, Βοτανολογίας και Χημείας, λόγω του τεράστιου αριθμού των ονομάτων και όρων που υπάρχουν σ' αυτούς. Η επιλογή έγινε με κριτήριο την σημαντικότητά τους και την αναφορά, τουλάχιστον μια φορά, της χρησιμοποιούμενης ελληνικής λέξης. Μόνο ο κλάδος της Ζωολογίας περιλαμβάνει 195.779 ελληνικά και ελληνογενή ονόματα του ζωικού βασιλείου.
Στο κάθε λήμμα καταγράφεται ο χρόνος πρωτοεμφάνισής του (βάσει των λεξικών της Οξφόρδης και του Nomenclator Zoologicus), η ερμηνεία και η ετυμολογία του.

Τα λήμματα παρουσιάζονται με την ερμηνεία και την ετυμολογία τους, η οποία βασίζεται στο τί αναγνωρίζουν ως ελληνικής προέλευσης τα μεγαλύτερα και εγκυρότερα λεξικά της Αγγλικής. 

Στο βιβλίο περιέχονται 

  • Πρόλογος
  • Εισαγωγή 40 σελίδων (Αγγλικά και Ελληνικά), στην οποία παρουσιάζονται τα συμπεράσματα της έρευνας (κατηγορίες δανεισμών, ελληνογενείς λέξεις, ετυμολογία-μεθοδολογία, απόδοση όρων, στατιστικοί πίνακες, το πρόβλημα της υποβάθμισης της Ελληνικής, η γένεση και η εξέλιξη της επίδρασης, το βάθος της επίδρασης, η τήρηση της παράδοσης και των κανόνων της Ελληνικής, η τάση απλοποίησης-πρακτικά προβλήματα, γιατί προτιμάται η Ελληνική γλώσσα, η αξιοποίηση της Ελληνικής, παρόν και μέλλον, συμπεράσματα) 
  • Κυρίως λεξικό 1280 σελίδων
  • Μεταγραφή του ελληνικού αλφαβήτου με λατινικούς χαρακτήρες
  • Αντίστροφη αντιπροσωπευτική ανάπτυξη των ελληνικών λέξεων (πώς εμφανίζεται η κάθε ελληνική λέξη ως πρώτο, δεύτερο ή τρίτο συνθετικό και σε ποιον κλάδο)
  • Κατάσταση λέξεων κατά Έλληνα συγγραφέα (από τις Μυκηναϊκές λέξεις και τον Όμηρο μέχρι το 1170 μ.Χ.) με την αντίστοιχη ελληνική και την ημερομηνία πρωτοεμφάνισής της στην Αγγλική (παρέχοντας μια δυνατότητα χρονολογικής σύγκρισης)
  • Κατάσταση Βασικών λέξεων και των κλάδων της Ιατρικής, Ζωολογίας, Βοτανολογίας, Θεολογίας-Εκκλησίας
  • Συγκεντρωτική κατάσταση δεύτερων συνθετικών (-logy, -phobia, -meter)
  • Λέξεις και Παροιμιακές Φράσεις από την Ελληνική Ιστορία και Μυθολογία στην Αγγλική
  • Βιβλιογραφία

Λεπτομέρειες λεξικού:

Αριστείδης Κωνσταντινίδης, Η οικουμενική διάσταση της Ελληνικής γλώσσας

Σελίδες: 1790
ISBN: 960-90338-2-2
Διαστάσεις: 21 x 29 cm (Α4)
Τιμή λεξικού: 130 €
Έτος έκδοσης: 2001
Προεπισκόπηση βιβλίου
Διάθεση:
- Σε όλα τα μεγάλα βιβλιοπωλεία
- Με παραγγελία από την ιστοσελίδα μας