Η τήρηση των κανόνων της ελληνικής Γραμματικής

Από ένα πυρήνα 27.000 λέξεων, έχουν δημιουργηθεί 108.000 και πλέον αγγλικές λέξεις με αμιγώς ελληνικά στοιχεία. Οι λεγόμενες ελληνογενείς λέξεις, διατηρούν με ευλάβεια τους κανόνες της Ελληνικής γραμματικής και ορθογραφίας. Έτσι, ο ισχυρισμός οτι "οι ξένοι γράφουν όπως θέλουν τις ελληνικές λέξεις που δανείσθηκαν" είναι ανακριβής. Όλες σχεδόν οι ευρωπαϊκές γλώσσες (Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Ισπανική με εξαίρεση την Ιταλική) και κυρίως η Διεθνής Επιστημονική Ορολογία διατηρούν την ιστορική ορθογραφία με ορισμένες εξαιρέσεις στις διφθόγγους (από την Αμερικανική Αγγλική).

Γραμματική:

 1. Διατηρούν τους ελληνικούς πληθυντικούς παρά το οτι για τους ξένους είναι δύσκολο:
  • dermatitis - dermatitides
  • phalanx - phalanges
  • cyclops - cyclopes
  • autochthon - autochthones
  • iris - irides
 2. Τηρούν τους κανόνες της ελληνικής γραμματικής ως προς την δημιουργία σύνθετων λέξεων:
  • gynecolatry - (γυνή) γυναικός + λατρεία
  • agalmatolite - (άγαλμα) αγάλματος + λίθος
  • adenocyte - (αδήν) αδένος + κύτος
  • haematocele - (αίμα) αίματος + κήλη
 3. η ελληνική ορθογραφία: 

  ήπειρος  epeirogeny
  αιτία  aetiology
  λάκκος  hydrolaccolith
  εκκλησία  ecclesiology
  νεοσσός neossology
  σπλάγχνο  splanchnotomy

 4. τροπή συμφώνων και φωνηέντων 

  υπό + ηδονή hyphedonia
  κατά + έν + θεός kathenotheism
  νήμα + έλμινς  nemathelminthes
  εν + πανοπλία empanoply
  πάν + πληγή  pamplegia
  σύν + παράλυσις  symparalysis
  χημεία + έργον chemurgy
  δεσμός + έργον desmurgy

 5. η τήρηση των κανόνων διπλασιασμού των ρ: arrhynchia, metrorrhagia, metrorrhea, amniorrhea

 6. η δημιουργία νέων λέξεων πραγματοποιείται με προσαρμογή του δεύτερου συνθετικού κατ' αναλογίαν αντίστοιχου ελληνικού: (acyanoblepsia, siderodermia) 

 7. Διατηρούν τις δασυνόμενες λέξεις με την προσθήκη του H, ακόμα και όταν η δασυνόμενη λέξη αποτελεί δεύτερο συνθετικό:
  • αρμονία - harmony
  • οκτάεδρος - octahedral
  • πολυίστωρ - polyhistor
  • ισοϋψομετρικός - isohypsometric
 8. Διατηρούν τασύνθετα σύμφωνα ή συμφωνικά συμπλέγματα παρά το γεγονός οτι δεν τα προφέρουν:
  • το ψ μεταγράφεται σε ps
   psychology, psalm
  • το πν σε pn
   pneumonia, pneusis
  • το πτ σε pt
   ptarmos, ptosis
  • σθμ σε sthm
   asthma, isthmus
  • το ξ σε x
   xenophobia, xiphias
  • γν σε gn
   gnomology, gnathalgia
  • φθ σε phth
   phthisis, phtheiriasis
 9. Διατηρούν τα διπλά σύμφωνα κκ, ρρ, λλ, σσ:
  dicoccouc, scirrhus, hemorrhage, κ.ά.