Το βάθος της επίδρασης της Ελληνικής στην Αγγλική

Το θέμα της ελληνικής συμμετοχής δεν είναι μόνο θέμα ποσοτικό (μεγάλου αριθμού λέξεων στην Αγγλική, στις άλλες ευρωπαϊκές γλώσσες και στην διεθνή επιστημονική ορολογία) αλλά θέμα αξιολογικής σημασίας. Αναλυτικά:

 1. Οι βασικές έννοιες σκέψης και έκφρασης είναι λέξεις που έχουν ληφθεί από την Ελληνική:
  αναλυσις, σύνθεσις, πρόβλημα, ενέργεια, μηχανή, μεθοδος, σύστημα, κατηγορία, τάξις, ιδέα, λογική, δίλημμα, ιστορία, θέατρον, δράμα, τραγωδία, κωμωδία, ποίησις, μουσική, αρμονία, μελωδία, ρυθμός, συμμετρία, ορχήστρα, υπόθεσις, αξίωμα, θεωρία, φυσική, φαινόμενον, μαθηματικά, μέταλλον, δόγμα, χριστιανός, φιλοσοφία, πολιτική, δημοκρατία, ολιγαρχία, αναρχία, τυραννία, δεσποτισμός, κ.ά.

 2. Οι περισσότερες από τις βασικές λέξεις των κλάδων της επιστημονικής ορολογίας είναι Ελληνικές:
  • Λέξεις της Ιατρικής:
   αγγείον, αδήν, αιμορραγία, αίμα, αναισθησία, αορτή, αυχήν, βρόγχια, διάγνωσις, οίδημα, υπόφυσις, νεύρον, πρόγνωσις, χόνδρος, οισοφάγος, φάρμακον, θεραπεία, κ.ά.
  • Λέξεις της Βοτανολογίας:
   βρύον, βολβός, καρπός, δένδρον, μύκης, πέταλον, φύλλoν, σπέρμα, θάμνος, κ.ά.
  • Λέξεις της Ζωολογίας:
   αίλουρος, σαύρος, ιχθύς, έντομον, ερπετόν, κήτος, ράμφος, ρύγχος, σπόγγος, θηρίον, ζώον, κ.ά.
 3. Η ευρύτατη χρήση
  • προθέσεων: αμφι-, ανα-, αντι-, απο-, δια-, επι-, κατα-, μετα- κ.ά/
  • αντωνυμιών: αλληλο-, αλλο-, αμφοτερο-, αυτο-, εκατερο-, κ.ά.
  • αριθμητικών: δυο-, τρια-, εξ-, οκτα-, εννέα-, δεκα-, κ.ά. 
  • επιθέτων: αγκυλο-, αμβλυ-, ανισο-, αριστο-, βαθυ-, γυμνο-, δασυ-, λεπτο-, κ.ά.
  • καταληκτικών: -ικός, -ώδης, -ίτις, -ωμα, κ.ά.
 4. Λέξεις κλειδιά που χρησιμοποιούνται από όλους τους επιστημονικούς κλάδους και οι οποίες χρησιμοποιούνται χρησιμοποιούνται στην κωδικοποίηση της ορολογίας των διαφόρων κλάδων:
Λέξη κλειδί Παραδείγματα
-pathy dermatopathy, encephalopathy
-therapy hydrotherapy, radiotherapy
-logy  biology, geology, seismology, ecology, psychology, dermatology, cytology
-meter  anemometer, barometer, chromometer, dynamometer, micrometer, pachymeter, pyrometer, rheometer, sclerometer, seismometer, thermometer       
-graphy  xylography, micrography, phytography, hydrography, photography, arteriography, chartography, discography
-scope  arthroscope, microscope, bronchoscope, endoscope, stethoscope, gastroscope       
-tomy, -ectomy cholecystotomy, laparotomy, loxotomy, tracheotomy, enterectomy, gangliectomy, laryngectomy

Η ανάπτυξη της τεχνολογίας και η παγκοσμιοποίηση των επικοινωνιών έχουν βοηθήσει την Αγγλική να διεισδύσει σε πολλές γλώσσες, ακόμη και σε εκείνες που έχουν πλούσια γλωσσική κληρονομιά. Αν κατά τη διάρκεια της Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας η Λατινική είχε γίνει ο φορέας μετάδοσης της Ελληνικής στην Ευρώπη, στις μέρες μας, η Αγγλική είναι ο φορέας μέσω του οποίου η Ελληνική έχει λάβει ένα οικουμενικό χαρακτήρα με τη διεθνοποίηση χιλιάδων ελληνικών λέξεων, ακόμη και σε μή λατινογενείς γλώσσες.