Ἀγγλο-Ἑλληνικό λεξικό Ἰατρικῶν Ὅρων

Αὐτό εἶναι ἕνα πλῆρες ἀγγλοελληνικό λεξικό (δέν περιλαμβάνει μόνο τίς ἑλληνικές καί τίς ἑλληνογενεῖς λέξεις πού ἀποτελοῦν τό 69% τῆς ἰατρικῆς ὁρολογίας). Ἀποτελεῖ τό πληρέστερο τοῦ εἴδους του περιλαμβάνοντας πάνω ἀπό 60.000 ὅρους πού περιέχονται ὄχι μόνο στά Ἰατρικά λεξικά ἀλλά καί στά γενικά λεξικά, καθώς καί τίς συνώνυμές τους τῆς καθομιλουμένης (bleeding, hemorrhage).

Περιλαμβάνει, ἀκόμη, τούς ὅρους τῆς Ψυχολογίας, Ὀδοντιατρικῆς, Κτηνιατρικῆς καί τῶν συναφῶν ἐπιστημῶν, ὅπως Χημικούς, Βιοχημικούς, Βιολογικούς, Φαρμακευτικούς πού ἀφοροῦν τήν Ἰατρική.
Περιλαμβάνει, ἀκόμη, τήν ἐτυμολογία ὅλων τῶν ἑλληνικῶν λέξεων δίνοντας τήν δυνατότητα στόν ἀναγνώστη νά ἐξοικειωθεῖ εὐκολότερα μέ τήν ἀγγλική ἰατρική ὁρολογία καί νά ἀντιληφθεῖ τήν ἑλληνική προέλευση χιλιάδων λέξεων πού μπορεῖ νά τίς θεωρεῖ ξένες.

Λεπτομέρειες λεξικοῦ:

Αριστείδης Κωνσταντινίδης, Αγγλοελληνικό λεξικό ιατρικής ορολογίας

Σελίδες: 1431
ISBN: 960-90338-4-9
Διαστάσεις: 17 x 24 cm
Τιμή λεξικοῦ: 80 €
Προεπισκόπηση βιβλίου
Διάθεση:
- Σέ ὅλα τά κεντρικά βιβλιοπωλεῖα
- Μέ παραγγελία ἀπό τήν ἱστοσελίδα μας