Παραγγελίες λεξικῶν

Μπορεῖτε νά παραλάβετε τά βιβλία τῆς ἐπιλογῆς σας στή διεύθυνση πού θά μᾶς ὑποδείξετε εἴτε διά μέσου τῆς παρακάτω φόρμας ἐπικοινωνίας εἴτε τηλεφωνικῶς στό 2310-214.636. Τά βιβλία θά τά ἐξωφλείστε στήν ὑπηρεσία ταχυδρομεῖου πού θά σας τά παραδῶσει.

Ἀριστείδης Κωνσταντινίδης, Οι Ελληνικές λέξεις στην Αγγλική γλώσσα
Οἱ ἑλληνικές λέξεις στήν ἀγγλική γλῶσσα

Ποσότητα βιβλίων
Αριστείδης Κωνσταντινίδης, Η οικουμενική διάσταση της ελληνικής γλώσσας
Ἡ οἰκουμενική διάσταση τῆς Ἑλληνικῆς γλῶσσας

Ποσότητα βιβλίων
Αριστείδης Κωνσταντινίδης, Αγγλοελληνικό λεξικό ιατρικής ορολογίας
Ἀγγλοελληνικό λεξικό ἰατρικής ὁρολογίας

Ποσότητα βιβλίων
Ὄνομα:
Ἐπώνυμο:
Διεύθυνση:
Τ.Κ.:
Πόλη:
ΑΦΜ:
ΔΟΥ:
Χώρα:
Τηλέφωνο:
E-mail: