Τό λεξικό "Οἱ Ἑλληνικές Λέξεις στήν Ἀγγλική Γλῶσσα"

Τό λεξικό αὐτό ἀποτελεῖ τήν πρώτη ἔκδοση τῆς ἔρευνας τοῦ Ἀριστείδη Κωνσταντινίδη ὁ ὁποῖος ξεκίνησε ἀπό τό 1969 τήν καταγραφή λέξεων ἑλληνικῆς προέλευσης στήν Ἀγγλική. Συλλέγοντας λέξεις ἀπό διάφορα ἀγγλικά βιβλία, περιοδικά καί ἐφημερίδες πείσθηκε ὅτι ὁ ἰσχυρισμός ὅτι οἱ ἑλληνικές λέξεις πού ἔχει υἱοθετήσει ἡ Ἀγγλική εἶναι πολύ μεγαλύτερος ἀπό τόν ἀριθμό τῶν 1.000-1.200 λέξεων.

Τό 1991 ἔχοντας συγκεντρώσει περί τίς 75.000 λέξεις ἀποφάσισε νά ἐκδώσει τό πρῶτο βιβλίο μέ 20.600 ἀντιπροσωπευτικές λέξεις καί τίτλο «Οἱ Ἑλληνικές Λέξεις στήν Ἀγγλική Γλῶσσα». Ἡ ὑποδοχή τοῦ βιβλίου καί ἡ ἀνταπόκριση τῶν ἀναγνωστῶν ὑπῆρξε συγκινητική.

Το 1994 ἡ Ἀκαδημία Ἀθηνῶν τίμησε τήν ἐργασία αὐτή μέ τό πρῶτο βραβεῖο. 
Ἡ ἐπανέκδοση πού κυκλοφορεῖ περιλαμβάνει 35.000 λέξεις καί ἀποτελεῖ περίληψη τοῦ ἔργου «Ἡ Οἰκουμενική Διάσταση τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας».

Στό βιβλίο περιέχονται: 

  • Πρόλογος,
  • Εἰσαγωγή μέ περίληψη τῶν ἀποτελεσμάτων τῆς ἔρευνας,
  • Κυρίως λεξικό 653 σελίδων,
  • Ἀντιπροσωπευτική κατάσταση τῶν ἑλληνικῶν λέξεων κατά συγγραφέα καί ἀντίστοιχη ἡμερομηνία ἐμφάνισης τῆς ἀντίστοιχης στήν Ἀγγλική,
  • Δεύτερα συνθετικά κατ' ἀναλογία τῶν ἑλληνικῶν,
  • Βιβλιογραφία 

Λεπτομέρειες λεξικοῦ:

Αριστείδης Κωνσταντινίδης, Οι ελληνικές λέξεις στην αγγλική γλώσσα

Σελίδες: 700
ISBN: 960-90338-0-6
Διαστάσεις: 17 x 24 cm
Τιμή λεξικοῦ: 40 €
Ἔτος ἔκδοσης: 2004
Προεπισκόπηση βιβλίου
Διάθεση:
- Σέ ὅλα τά κεντρικά βιβλιοπωλεῖα
- Μέ παραγγελία ἀπό τήν ἱστοσελίδα μας